Bytové družstvo URPÍN Banská Bystrica "v likvidácii"